Rainbow Varak

Rainbow Varak

Rainbow varaklar tüm diğer varaklardan farklı olup multicolor gibi görünmekle beraber aslında tamamen farklıdır. Rainbow varakların üretimi de multicolor varaklardan farklı olup renk sayısı ve çeşitliliği kimyasal reaksiyon ile verilmektedir. Bu sayede piyasada  yağ efekti diye tabir edilen ya da su üzerinde petrol rengi ve deseni diye tabir edilen efektler elde edilmektedir.

Rainbow varaklar temelde ikiye ayrılmaktadır. Metalize rainbow varaklar ve metalize olmayan rainbow varaklar. Metalize rainbow varaklar kumaşın zemin rengini tamamıyla örtebilme kabiliyetine sahipken , metalize olmayan rainbow varaklar zemin rengini yansıtmakta ve bu sayede metalize olan rainbow varaklardan ayrılmaktadır.